DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ - BIP - Śląski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dostęp do informacji publicznej w Śląskim Oddziale Straży Granicznej odbywa się na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na niżej wymienione adresy, zwracając uwagę na określenie sposobu i formy jej udostępnienia:

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

47-400 Racibórz, ul. Dąbrowskiego 2

lub na adres poczty elektronicznej: slosg@strazgraniczna.pl

 

 


 

Metryczka

Data publikacji 01.07.2013
Data modyfikacji 30.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław GOLIJASZ
Osoba udostępniająca informację:
Mirosław GOLIJASZ
Osoba modyfikująca informację:
Wioletta Wójciak
do góry