INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU - OGŁOSZENIA O ZBYCIU MIENIA - BIP - Śląski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIA O ZBYCIU MIENIA

INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU

 

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu w chwili obecnej nie posiada zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem przekazania.

 

Sposób i tryb postępowania w zakresie zagospodarowania mienia zbędnego i zużytego przez Śląski Oddział Straży Granicznej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. poz. 729).

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Wydziałem Techniki i Zaopatrzenia Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - mjr SG Tomasz Grzyb,

Tel. 32 414 43 20.

Metryczka

Data publikacji 17.10.2016
Data modyfikacji 27.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Grzyb
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Grzyb
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Grzyb
do góry