INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU - OGŁOSZENIA O ZBYCIU MIENIA - BIP - Śląski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIA O ZBYCIU MIENIA

INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU

 

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu w chwili obecnej nie posiada zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem przekazania.

 

Sposób i tryb postępowania w zakresie zagospodarowania mienia zbędnego i zużytego przez Śląski Oddział Straży Granicznej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. poz. 729).

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Wydziałem Techniki i Zaopatrzenia Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - plut. SG Adam Rutowicz,

Tel. 32 414 40 71.

Metryczka

Data publikacji 16.10.2017
Data modyfikacji 24.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Grzyb
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Grzyb
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Grzyb
do góry