INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU - OGŁOSZENIA O ZBYCIU MIENIA - BIP - Śląski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIA O ZBYCIU MIENIA

INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu składników majątku ruchomego

 

 

Zgodnie z § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa Śląski Oddział Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego przedstawione w wykazie, które mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania.

 

W przypadku zainteresowania pozyskaniem składników rzeczowych majątku ruchomego należy złożyć w terminie do dnia 19.10.2018 r. pisemny wniosek, który powinien zawierać:

  • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku;
  • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
  • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym.

 

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod numerami telefonów:

  • w sprawie mienia z zakresu Sekcji Techniki Specjalnej

             Tel. 032 414 40 71 (IP 6654071) lub 032 414 41 86 (IP 6654186)

 

  • w sprawie mienia z zakresu Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej

             Tel. 032 414 40 63 (IP 6654063) lub 032 414 41 92 (IP 6654192)

 

  • w sprawie mienia z zakresu Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej   
  •   Tel 032 414 40 64 (IP 6654064) lub 032 414 43 74 (IP 6654374)

 

  • w sprawie mienia z zakresu Sekcji Gospodarki Transportowej

             Tel. 032 414 40 69 (IP 6654069) lub 032 414 43 38 (IP6654338)

 

Przekazany sprzęt i materiały nie podlegają reklamacji.

           

Śląski  Oddział Straży Granicznej zastrzega sobie prawo wycofania składników majątku z wykazów bez podania przyczyny.

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 16.10.2017
Data modyfikacji 05.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Grzyb
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Grzyb
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Grzyb
do góry