INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU - OGŁOSZENIA O ZBYCIU MIENIA - BIP - Śląski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIA O ZBYCIU MIENIA

INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU

W wyniku przeprowadzonej procedury zagospodarowania zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie do Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wpłynęło łącznie 10 wniosków dotyczących pozyskania mienia.

Zgodnie z § 38 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa Śląski Oddział Straży Granicznej informuje, że zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego zostały przekazane dla n/w jednostek:

- Powiat Lubański

- Gmina Międzylesie

- Gmina Włodowice

 

 

 

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu w chwili obecnej nie posiada zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem przekazania.


 

Sposób i tryb postępowania w zakresie zagospodarowania mienia zbędnego i zużytego przez Śląski Oddział Straży Granicznej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. poz. 729).

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Wydziałem Techniki i Zaopatrzenia Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - mjr SG Tomasz Grzyb,

Tel. 32 414 43 20.

 

Metryczka

Data publikacji 16.10.2017
Data modyfikacji 14.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Grzyb
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Grzyb
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Grzyb
do góry