INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU - OGŁOSZENIA O ZBYCIU MIENIA - BIP - Śląski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIA O ZBYCIU MIENIA

INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU

 

Zgodnie z § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego przedstawione w wykazie, które mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania.

 

W przypadku zainteresowania pozyskaniem składników rzeczowych majątku ruchomego należy złożyć w terminie do dnia 20.04.2018 r. pisemny wniosek, który powinien zawierać:

 • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych;

 • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych, którego wniosek dotyczy;

 • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego lub prawo na dobrach niematerialnych zostaną odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać pod numerami telefonów:

 

 • w sprawie mienia z zakresu Wydziału Łączności i Informatyki

Tel. 032 414 40 43 (IP 6654043)

 

 • w sprawie mienia z zakresu Sekcji Techniki Specjalnej

Tel. 032 414 40 71 (IP 6654071) lub 032 414 41 43 (IP 6654143)

 

 • w sprawie mienia z zakresu Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej

Tel. 032 414 40 63 (IP 6654063) lub 032 414 41 92 (IP 6654192)

 

 • w sprawie mienia z zakresu Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej Tel 032 414 40 64 (IP 6654064) lub 032 414 41 52 (IP 6654152)

 

 • w sprawie mienia z zakresu Sekcji Gospodarki Transportowej

Tel. 032 414 40 69 (IP 6654069) lub 032 414 40 74 (IP6654074)

 

 

 

 

Przekazany sprzęt i materiały nie podlegają reklamacji.

 

Śląski Oddział Straży Granicznej zastrzega sobie prawo wycofania składników majątku z wykazów bez podania przyczyny.

 

 

Pliki do pobrania

 • 30.03.2018 09:01
  (xls 78.5 KB)

Metryczka

Data publikacji 16.10.2017
Data modyfikacji 30.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Grzyb
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Grzyb
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Grzyb
do góry