DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ - BIP - Śląski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dostęp do informacji publicznej w Śląskim Oddziale Straży Granicznej odbywa się na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.U.2020.2176).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z określeniem sposobu i formy jej udostępnienia, należy kierować na adres:

Komendant

Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

47-400 Racibórz, ul. Dąbrowskiego 2

lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

slosg@strazgraniczna.pl

 

 


 

Metryczka

Data publikacji 01.07.2013
Data modyfikacji 20.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław GOLIJASZ
Osoba udostępniająca informację:
Mirosław GOLIJASZ
Osoba modyfikująca informację:
Leszek Gatnar
do góry