OGŁOSZENIA O ZBYCIU MIENIA

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

INFORMACJA O PRZEKAZANYM MIENIU:

Na podstawie § 38 ust. 8 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu informuje, że w ramach przeprowadzonej procedury zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego wykazane mienie zostało przekazane dla Gminy Włodowice, Gminy Stary Sącz, Gminy Mstów, Gminy Wręczyca Wielka oraz Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu w chwili obecnej nie posiada zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem przekazania.

Sposób i tryb postępowania w zakresie zagospodarowania mienia zbędnego i zużytego przez Śląski Oddział Straży Granicznej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. poz. 729).

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Wydziałem Techniki i Zaopatrzenia Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - sierż. SG Adam Rutowicz,

Tel. 32 414 40 71.

Metryczka

Data publikacji 18.01.2019
Data modyfikacji 04.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Chlebisz
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Chlebisz
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Chlebisz
do góry