Status prawny - STATUS PRAWNY - BIP - Śląski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

STATUS PRAWNY

Status prawny

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U.2020.305 j.t.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz.U.2020.1257 j.t.)

Zarządzenie nr 46 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu (D.Urz.KGSG.2014.64 z póź. zm.)

 

Metryczka

Data publikacji 01.07.2013
Data modyfikacji 24.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszard Kominek
Osoba udostępniająca informację:
Ryszard Kominek
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Jarosiewicz
do góry