STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Struktura organizacyjna Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu

W skład komendy oddziału wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Kierownictwo;
 2. Wydział Graniczny;
 3. Wydział Operacyjno - Śledczy;
 4. Wydział do Spraw Cudzoziemców;
 5. Wydział Koordyncji Działań;
 6. Wydział Łączności i Informatyki;
 7. Wydział Kadr i Szkolenia;
 8. Pion Głównego Księgowego;
 9. Wydział Techniki i Zaopatrzenia;
 10. Wydział Ochrony Informacji;
 11. Wydział Kontroli;
 12. Zespół Audytu Wewnętrznego;
 13. Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej;
 14. Służba Zdrowia Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu;
 15. Wydział Zabezpieczenia Działań.

 

W terytorialnym zasięgu oddziału znajdują się następujące jednostki organizacyjne:

 1. Placówka Straży Granicznej w Katowicach - Pyrzowicach;
 2. Placówka Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej;
 3. Placówka Straży Granicznej w Bielsku-Białej;
 4. Placówka Straży Granicznej w Opolu;
 5. Placówka Straży Granicznej w Sosnowcu;
 6. Grupa Zamiejscowa w Częstochowie Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach.

Metryczka

Data publikacji 06.07.2021
Data modyfikacji 01.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Bolesław Klon
Osoba modyfikująca informację:
Bolesław Klon
do góry