STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Struktura organizacyjna Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu

W skład komendy oddziału wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Kierownictwo;
 2. Zespół Prasowy Komendanta Oddziału Straży Granicznej;
 3. Wydział Graniczny;
 4. Wydział Operacyjno - Śledczy;
 5. Wydział do Spraw Cudzoziemców;
 6. Wydział Organizacji i Promocji;
 7. Wydział Łączności i Informatyki;
 8. Wydział Kadr i Szkolenia;
 9. Pion Głównego Księgowego;
 10. Wydział Techniki i Zaopatrzenia;
 11. Wydział Ochrony Informacji;
 12. Wydział Kontroli;
 13. Zespół Audytu Wewnętrznego;
 14. Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej;
 15. Służba Zdrowia Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu;
 16. Wydział Zabezpieczenia Działań.

 

W terytorialnym zasięgu oddziału znajdują się następujące jednostki organizacyjne:

 1. Placówka Straży Granicznej w Katowicach - Pyrzowicach;
 2. Placówka Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej;
 3. Placówka Straży Granicznej w Bielsku-Białej;
 4. Placówka Straży Granicznej w Opolu;
 5. Placówka Straży Granicznej w Sosnowcu;
 6. Grupa Zamiejscowa w Częstochowie Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach.

Metryczka

Data publikacji 06.07.2021
Data modyfikacji 02.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Bolesław Klon
Osoba modyfikująca informację:
Bolesław Klon
do góry