KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

Koordynator ds. dostępności w Śląskim Oddziale Straży Granicznej

 

Justyna Blicharczyk – specjalista Referatu do spraw Pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia

ul. Dąbrowskiego 2
47 – 400 Racibórz
Telefon (32) 414 4342
email: Justyna.Blicharczyk@strazgraniczna.pl

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Śląski Oddział Straży Granicznej;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Śląski Oddział Straży Granicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 roku;
  • monitorowanie działalności Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej. Wzór wniosku dostępny poniżej.

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione , podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Wnioski można składać:

  • osobiście,
  • przesłać pocztą na adres: ul. Dąbrowskiego 2, 47 - 400 Racibórz,
  • na adres e-mail: slosg@strazgraniczna.pl
  • za pośrednictwem ePUAP: adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl.

 

Metryczka

Data publikacji 08.02.2021
Data modyfikacji 12.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Blicharczyk
Osoba udostępniająca informację:
Wioletta Wójciak
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Blicharczyk

Nawigacja

do góry